Aktuality

LastSupper

Velikonoční Posel 2020

Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a dvanáct apoštolů s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lukáš 22,14–20)

modlitba_kelterbach

Společná modlitba z partnerského sboru v Kelsterbachu

Bože, náš Otče, tvým Duchem jsme vzájemně spojeni ve víře, v naději a lásce. I když jsme v těchto dobách rozděleni, jsme součástí společenství tvých dětí na celém světě. Nech vyrůst naši důvěru ve tvou blízkost a sounáležitost s našimi sestrami a bratry. Povzbuzuj ty, kdo onemocněli. Ulehčuj srdcím těch, kdo jsou osamělí. Dávej moudrost a odvahu těm, kdo nesou odpovědnost. Posiluj ženy a muže, kteří slouží ve zdravotnictví. Stůj při našich bratrech a sestrách v církvi po celém světě. Nám všem daruj nápady, jak dát výraz naší sounáležitosti. Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy milostivý! Žehnej nám, Pane! Postav kolem nás své anděly! Obdař nás navždy svým pokojem! Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy milostivý! Amen. Společně – modlitba kolem světa Pokud se zařadíte do tohoto modlitebního řetězce, sdílejte to prosím. Nebo si vytiskněte symbol Společně a

« Starší příspěvky Novější příspěvky »