Rekonstrukce fary

Pod jednu střechu

Stručně

Cílem projektu je rekonstrukce fary za účelem vytvoření bytu pro nového faráře a zároveň vybudování sborového zázemí, které umožní rozvoj sborových aktivit i v chladnějších a deštivějších měsících. Cílem rekonstrukce je i snížení energetické náročnosti objektu.

Důvody

  1. Fara včetně soukromých prostor farské rodiny nyní slouží rodině farářky, a taky sboru. Předsíň, chodba, toaleta a částečně i obývací pokoj farářského bytu slouží i sboru. S ohledem na předpokládaný nástup nového faráře považujeme za nutné oddělit prostory pro život sboru od prostor pro farskou rodinu.
  2. Současný byt faráře je předimenzovaný, neekonomický a potřebuje rekonstrukci, renovaci. Poslední rekonstrukce bytu proběhla před 25 lety. Mezitím byly opravy dílčí (izolace na půdě mezi trámy, kotel, repasování oken). Bez zajištění bydlení pro faráře a jeho rodinu není možné pomýšlet na obsazení našeho sboru novým farářem v období po roce 2025.
  3. Sboru chybí celoročně využitelné prostory pro sborový život. Sborové akce se v chladnějších měsících nekonají nebo se odehrávají buď v nevytopitelných prostorách, nebo v soukromí bytu farářky.

Co chceme

  1. Vybudování oddělených či oddělitelných sborových prostor a bytu faráře tak, aby aktivity obou entit se vzájemně nerušily.
  2. Bytové zázemí pro nového faráře, které splňuje standardy bydlení 3. dekády 21. století.
  3. Sborové zázemí, které bude celoročně využitelné pro konání sborových akcí a scházení se jednotlivých sborových skupin od nejmenších dětí, přes mládež až po seniory. Samozřejmostí je využitelnost pro seniorátní a ekumenické akce. 
  4. Vytvoření prostor, které mohou být atraktivní pro aktivity širší veřejnosti; mohou být pronajímatelné a tím zajistí dodatečný příjem sboru.
  5. Dosáhnout energetických úspor prostřednictvím izolací podlah, změnou způsobu vytápění, instalací podhledů a dalších opatření.