Shromáždění

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburce

Srdečně zveme ke shromážděním:

neděle 10:00

bohoslužby

poslední pondělí v měsíci 16:30

rodiče s nejmenšími dětmi

první úterý v měsíci 19:00

schůze staršovstva

třetí středa v měsíci 14:30

setkání seniorů

třetí středa v měsíci 18:00

čtení a výklad Bible (ekumena)

čtvrtá středa v měsíci 20:00

čtení a výklad Bible

pátek 14:30

děti náboženství

pátek 18:00

schůzka mládeže

Přípravy ke křtu či svatbě po domluvě

Kazatelská stanice v Hořátvi

neděle 8:30

bohoslužby (v létě v kostele, v zimě na faře)

čtvrtek 18:00

biblická hodina (na faře)