Shromáždění

V Nymburce

neděle 10:00bohoslužby (v kostele)
neděle po domluvě v 19:00hovory o víře (na faře v bytě)
první úterý v měsíci 19:00schůze staršovstva
třetí úterý v měsíci 19:00čtení a výklad Bible (na faře)
čtvrté úterý v měsíci 14:30setkání seniorů (fara/domeček)
středa 10:00maminky s malými dětmi (na faře v bytě)
čtvrtek po domluvěkřestní katecheze
pátek 14:40vyučování dětí (v domečku)
pátek po 14 dnech 17:00schůzka mládeže (v domečku)

Přípravy ke křtu či svatbě po domluvě s farářkou.

Pěvecký kroužek podle ohlášení.

V Hořátvi

neděle 8:30bohoslužby (v Toleranční modlitebně)
třetí čtvrtek v měsíci 19:00biblická hodina v domácnosti (kontaktujte farářku)