Shromáždění

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Srdečně zveme ke shromážděním:

neděle 10:00bohoslužby
poslední neděle v měsíci v 19:00hovory o víře na faře
poslední pondělí v měsíci 16:30rodiče s nejmenšími dětmi v presbyterně
první úterý v měsíci 19:00schůze staršovstva
první středa v měsíci 20:00čtení a výklad Bible na faře
třetí středa v měsíci 14:30setkání seniorů v domečku
pátek 14:30vyučování dětí v domečku
pátek 18:00schůzka mládeže v domečku

Přípravy ke křtu či svatbě po domluvě.

Konfirmační cvičení a zpěv podle ohlášení.

Kazatelská stanice v Hořátvi

neděle 8:30bohoslužby v létě v kostele, v zimě na obecním úřadě
třetí středa v měsíci 19:00biblická hodina v domácnosti (kontaktujte farářku)