Kazatelská stanice v Hořátvi

Nymburský sbor Českobratrské církve evangelické se skládá z Nymburského společenství (centrum) a z kazatelské stanice v Hořátvi. Kazatelská stanice v Hořátvi je malým otevřeným společenstvím s dlouhou historií sahající až do roku 1792, kdy byl postaven evangelický kostelík. Nyní je kazetelská stanice součástí Nymburského sboru, ale schází se na své aktivity v Hořátvi. Farářkou Nymburského sboru i kazatelské stanice je Kateřina Roskovcová.

Bohoslužby v kazatelské stanici se konají každou neděli od 8:30.

V letních měsících probíhají v tolerančním kostelíku, v zimním období na nedalekém obecním úřadě. Aktuální informace o místě scházení naleznete ve vitrínce u vstupu do toleranční modlitebny nebo kontaktujte sestru farářku 325 512 766.

Informace o pravidelných sborových aktivitách v Nymburce a Hořátvi (shromážděních) naleznete na sborových stránkách. Aktuální informace pro každý týden hledejte v ohláškách.

Informace z kazatelské stanice