Nedělní škola

Smysl nedělní školy: Chceme přiblížit dětem biblickou zvěst způsobem přiměřeným jejich věku. Také písničky, modlitba a třeba výtvarná práce mají přizpůsobit bohoslužby dětskému vnímání.

Obsah: Pokračujeme ve starozákonních příbězích vyvedení Izreele z Egypta, putování pouští a vstup do zaslíbené země. Podle přípravky připravované pro celou církev „Dál přece nejdeme sami“.

Forma: Od září 2016 zkoušíme nový model vyučování nedělky.

Učitel/ka vezme děti ke stolu Páně v pauze mezi zpěvem druhé písně.

Farářka je krátkým slovem přivede k tématu, které tuto neděli mají probírat.

Někdy je možné zazpívat píseň Dál přece nejdeme sami.

Pak děti odejdou na faru a zůstanou tam s učitelkou až do konce bohoslužeb.

Když bude při bohoslužbách vysluhována večeře Páně, budou se děti vracet z nedělky tak, aby ji stihly.

Webový odkaz na přípravky.