Ohlášky – 21. dubna 2024

1. Děkujeme za dnešní službu Slova sestře farářce Mirjam Markové.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli 28. dubna. Budou se konat v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu.

3. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

V úterý bude setkání seniorů v Nymburce na faře od 14:30.

Ve středu setkání maminek s dětmi od 10:00.

V pátek vyučování dětí v domečku od 14:40 a schůzka mládeže od 17 hodin.

4. Oznamujeme a zveme k účasti na bohoslužbách v neděli 5. května. Poslouží zde bratr farář David Šorm, který je kandidátem na příštího faráře v našem sboru. Po bohoslužbách budete mít příležitost bratra faráře poznat při rozhovoru a malém pohoštění v sále za kostelem. Prosíme o pečivo na tuto neděli za 14 dní.

5. Prohlédněte si vývěsky s nabídkou letních rekreací, které pořádá církev v Bělči. Rovněž sestra farářka prosí rodiče, aby dali vědět, jestli jejich děti pojedou letos na tábor.

6. Děkujeme bratru Miroslavu Soukupovi, že organizuje sborový výlet na 1. května. Informace o májovém průvodu najdete na letáčcích na stole. Případné dotazy můžete mít k bratru Soukupovi. Výlet je vhodný pro každého, kdo ujde 10 km. Srdečně zveme ke společnému dni v přírodě.

6. Vzadu na stole najdete sběrací listiny pro příspěvky na dlouhodobé sbírky. Prosíme o vaši obětavost. Můžete si také vyzvednout poslední číslo ČB. Příspěvek do kasičky je dobrovolný.

7. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na všechny tiskoviny, které vydává naše církev.

8. Po bohoslužbách zveme na kávu venku u domečku.