Ohlášky – 24. března 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám na Velký pátek, v Hořátvi od 8:30 a v Nymburce od 18:00. Na obou místech bude čten příběh o utrpení a smrti Pána Ježíše Krista a vysluhována sv. Večeře Páně.

Další bohoslužby se konají v neděli na Boží hod velikonoční v obvyklou dobu a v Nymburce i na velikonoční pondělí.

Všechny informace najdete v aktuálním vydání Velikonočního Posla.

3. Děkujeme vám, kteří jste včera pracovali na brigádě kolem kostela. Díky také vám, kteří jste připravovali dnešní bohoslužby.

4. V týdnu se konají tato setkání:

V pondělí od 12 do 16 hodin před městskou knihovnou tradiční akce Nymburk čte Bibli. Můžete přijít a zapojit se do čtení nebo do poslouchání.

V úterý jsme zváni do knihovny k uvedení knihy prof. Pavla Hoška, Evangelium podle Hrabala. Začátek je v 17:30.

Ve středu setkání maminek s nejmenšími dětmi, od 10:00.

Ve čtvrtek v presbyterně zkouška zpěvu od 17:00. A od 19:00 v kapli Jana Nepomuckého hudební představení skupiny NOAH, Pašije. Tuto akci podpořily všechny nymburské církve i město. Vstupné je dobrovolné.

V pátek se vyučování dětí nekoná.

5. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. Prosíme, nezapomínejte na celocírkevní sbírku darů pro stavební fond Jeronýmovy jednoty. Můžete se zapisovat na listinu. Peníze buď dejte zde do kasičky, nebo pošlete na účet sboru pod VS: 5. O práci Jeronýmovy jednoty se dočtete v letáku, který si vezměte při vycházení. Děkujeme za vaši obětavost. Mnoho sborů tuto pomoc velmi potřebuje.

7. Také prosíme prosíme o pomoc s roznáškou zbývajících Poslů do domácností. Jsou na stole vzadu. Děkujeme.