Ohlášky – 17. března 2024

1. Děkujeme bratru Janu Roskovcovi za dnešní službu Slova. Sestra farářka je dnes v administrovaném Bošíně.

2.Srdečně zveme k bohoslužbám na Květnou neděli za týden, do Hořátve i do Nymburka. Hned po bohoslužbách bude výroční sborové shromáždění. Na programu budou výroční zprávy za staršovstvo, farářskou práci, hospodaření, finance a schválení závěrky a rozpočtu pro tento rok. Prosíme členy s hlasovacím právem, aby si na shromáždění udělali čas a přišli. Vzadu na listině si můžete zkontrolovat seznam hlasovných členů.

2. Děkujeme vám, kteří jste včera pracovali na brigádě kolem kostela, v domečku i ve farní kanceláři. Druhá brigáda bude opět v sobotu, za týden, od 9 hodin. Kvůli organizaci práce bude dobré, když se přihlásíte bratru kurátorovi, kdo chcete přijít.

3. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý biblická hodina v Nymburce na faře, od 19 hodin.

Ve středu setkání maminek s nejmenšími dětmi, od 10:00.

Ve čtvrtek v presbyterně zkouška zpěvu od 17 hodin. Večer bude biblická hodina v Hořátvi v domácnosti, od 19 hodin. Můžete se přihlásit, kdo chcete jet autem se s. farářkou.

V pátek v domečku vyučování dětí od 14:40.

4. Děkujeme všem, kteří připravovali dnešní bohoslužby.

5. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. Také upozorňujeme na dlouhodobou sbírku darů pro stavební fond Jeronýmovy jednoty. Můžete se zapisovat na listinu. Peníze buď dejte zde do kasičky, nebo pošlete na účet sboru pod VS: 5. Děkujeme za vaši obětavost.