Finance a podpora

Členský příspěvek – salár

Pravidelně přispívat na chod sboru má každý dospělý člen – tedy pokřtěný, který se v místním sboru jakkoli účastní sborového života.

Příspěvku se říká salár a jeho výše je dobrovolná. V ČCE je doporučeno odvádět minimálně 5% z čistého příjmu, do kterého se započítávají i důchody. K tomuto nabádá i kampaň 5% a hlavu vzhůru.

Doporučeno je zavést si trvalý bankovní příkaz a měsíčně odvádět částku, pro kterou se plátce rozhodl. Takto má sbor zajištění pravidelný a předvídatelný příjem a může lépe plánovat své hospodaření. Salár je také možné zaslat na účet sboru jednou ročně nebo je možné jej kdykoli složit ve farní kanceláři proti dokladu. Salár se na konci roku spolu s dalšími dary sčítá a účetní sboru na ni vystaví doklad pro odpočet z daňového základu.

Účet sboru: 203157120/0600; Variabilní symbol: 9

Jeronýmova jednota (JJ)

Jeronýmova jednota je církevní stavební fond, z něhož jsou sborům ČCE poskytovány dary nebo půjčky na opravy budov.

Tradičně každý člen církev spolu se salárem jednou ročně odevzdává dobrovolnou částku na JJ. I tento dar je přičítán k celkové obětavosti a účetně dokládán.

Účet sboru: 203157120/0600; Variabilní symbol: 914100 (pozn. do 31. 5. 2020)

Chrámové sbírky

Každou neděli v závěru bohoslužeb, při vycházení z kostela odevzdáváme finanční dar do košíčku, který drží presbyter u východu. Sbírku chápeme jako odpověď vděčnosti na slyšené evangelium. Z nedělních sbírek je placen chod sboru (pravidelné odvody do centra církve, provoz budov, atd.). Během roku je 10 sbírek účelových, to znamená pravidelně odváděných různým subjektům, které ČCE zřizuje (bohoslovci a vikariát, Diakonie, solidarita s chudšími sbory, Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, Evangelická akademie, atd.). Kromě toho jsou některé sbírky místo sboru věnovány na konkrétní účel, který si vyžádá aktuální situace kdekoli u nás i v cizině (živelné katastrofy, oběti útoků, atd.).

Chrámovou sbírku můžete poslat také pomocí QR kódu.

Účet sboru: 203157120/0600; Variabilní symbol: 613

 Sborova sbirka (1)

Personální fond (PF)

Personální fond byl zřízen v 90. letech pro přípravu vlastního financování kazatelů a jiných církevních pracovníků. Po přechodu na samofinancování církve je jedním z hlavních zdrojů, který má zajistit platy v církvi. Proto je PF každoročně zvyšován, aby se postupně dostal na úroveň, kdy již nebude žádná zbývající dotace z restitučního majetku.

Pro rok 2021 každý sbor obsazený farářem/farářkou na plný úvazek musí do PF odvést 199 591 Kč. V dalších letech odvod do PF poroste. Po roce 2030  se bude blížit 700 000 Kč ročně.