Kazatelská stanice v Hořátvi

Vánoční Posel 2021

Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,26–28 Milí bratři a sestry, k adventním modlitbám církve patří prosba „Přijď již brzy, Pane Ježíši!“ Také my jsme se tak první adventní neděli při bohoslužbách modlili. V první církvi tato slova zněla v těžkých dobách pronásledování. Tehdy křesťané prosili, aby už Pán přišel k soudu nad světem a ukončil všechnu bolest a zlo. To však není prostě přivolávání konce. Je to především vyjádření důvěry v Pána, který má svrchovanou moc a nekonečnou lásku, na kterou se můžeme spolehnout – i uprostřed všelijakých trápení a hrůz, kdy to vypadá, že konec, zlý konec je už za dveřmi.