Archiv autora: Tomáš Groll

Hospodářská činnosti za rok 2021 – Nymburk a Hořátev

 Hořátev : v rámci přiděleného seniorátního mikroprojektu (br .T.Groll ) byla instalována u kostelíka nová kovová uzamykatelná vitrína pro informační materiály sboru ( místní ,turisté, hosté..), na  kostele byl  p .Kanitrou  odstraněn starý komín. Technicky nebylo možné na půdě instalovat  do úzkého komínu  další  čistící vstup (dvířka) a zanesený komín netáhl.  Vysoký úzký komín byl navíc při silných bouřkách rizikem, že svým pádem poničí novou střechu. Vzhled kostela tím získal  zpět  svou původní  „ historickou  eleganci“. aby nebyl interiér kostela bez jakéhokoliv tepelného zdroje, umístily  se do  několika  kostelních lavic elektricky vyhřívané podušky, které se osvědčily.  Firma  při montáži podušek provedla zároveň el.revizi v celém objektu, v interiéru kostela provedl p. Kanitra na několika místech opravu opadané části stropu a venkovního soklu, Nymburk : na několik měsíců byl poskytnut  pronájem našeho kostela sboru Křesťanského společenství pro jejich bohoslužby, ( po dobu rekonstrukce modlitebny v  Komenského ul.), br.Šťastný  zajistil opískování, opravy a nátěry vstupních

« Starší příspěvky