Kulturní akce

Přednáška v poradně Včera

Ve čtvrtek 21. dubna od 16:30 zve Dementia I. O. V., z. ú. širokou veřejnost na přednášky Finanční pomoc státu seniorům a Bezpečnost na internetu. Přednáška se koná v poradně Včera pro seniory a pečující. Vstup zdarma a pohoštění zajištěno. Host: Lenka Soběslavová, DiS., vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením na ÚP.

« Starší příspěvky