Ekuména

Díky zdravotníkům!

V neděli 24. ledna se nymburští křesťané sešli k tradičním společným ekumenickým bohoslužbám, při nichž se obvykle také koná sbírka na podporu nějakého sociálního projektu v okolí. Letos jsme se rozhodli takto vyjádřit podporu a vděčnost zdravotníkům, kteří se v nymburské nemocnici obětavě starají o pacienty nemocné covidem-19. Mezi členy čtyř nymburských církví, kteří se bohoslužeb zúčastnili nebo je sledovali přes internet, se podařilo shromáždit celkem 12 880 Kč.

Ekumenické bohoslužby

Ekumenické bohoslužby při příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů se budou konat v neděli 24. ledna od 17:00 v Evangelickém kostele v Nymburce nebo online na adrese https://nymburk.farnost.cz/bohosluzba-online/

Společná modlitba z partnerského sboru v Kelsterbachu

Bože, náš Otče, tvým Duchem jsme vzájemně spojeni ve víře, v naději a lásce. I když jsme v těchto dobách rozděleni, jsme součástí společenství tvých dětí na celém světě. Nech vyrůst naši důvěru ve tvou blízkost a sounáležitost s našimi sestrami a bratry. Povzbuzuj ty, kdo onemocněli. Ulehčuj srdcím těch, kdo jsou osamělí. Dávej moudrost a odvahu těm, kdo nesou odpovědnost. Posiluj ženy a muže, kteří slouží ve zdravotnictví. Stůj při našich bratrech a sestrách v církvi po celém světě. Nám všem daruj nápady, jak dát výraz naší sounáležitosti. Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy milostivý! Žehnej nám, Pane! Postav kolem nás své anděly! Obdař nás navždy svým pokojem! Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy milostivý! Amen. Společně – modlitba kolem světa Pokud se zařadíte do tohoto modlitebního řetězce, sdílejte to prosím. Nebo si vytiskněte symbol Společně a

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám s modlitbami za jednotu křesťanů. Téma: „Budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost.“ (5. Moj 16,20a) Termín: neděle 10. února od 17:00 Místo: Evangelický kostel v Nymburce (ul. B. Smetany) Účastní se: Farnost Římsko katolická, Sbor Křesťanská společenství, obec Československé církve husitské, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Chrámová sbírka: hospic „Nablízku“, Lysá n. L. Pohoštění: po bohoslužbách v sále za kostelem

« Starší příspěvky