Ekuména

modlitba_kelterbach

Společná modlitba z partnerského sboru v Kelsterbachu

Bože, náš Otče, tvým Duchem jsme vzájemně spojeni ve víře, v naději a lásce. I když jsme v těchto dobách rozděleni, jsme součástí společenství tvých dětí na celém světě. Nech vyrůst naši důvěru ve tvou blízkost a sounáležitost s našimi sestrami a bratry. Povzbuzuj ty, kdo onemocněli. Ulehčuj srdcím těch, kdo jsou osamělí. Dávej moudrost a odvahu těm, kdo nesou odpovědnost. Posiluj ženy a muže, kteří slouží ve zdravotnictví. Stůj při našich bratrech a sestrách v církvi po celém světě. Nám všem daruj nápady, jak dát výraz naší sounáležitosti. Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy milostivý! Žehnej nám, Pane! Postav kolem nás své anděly! Obdař nás navždy svým pokojem! Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy milostivý! Amen. Společně – modlitba kolem světa Pokud se zařadíte do tohoto modlitebního řetězce, sdílejte to prosím. Nebo si vytiskněte symbol Společně a

2019-Ekumenicke-bohosluzby-plakat-1

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám s modlitbami za jednotu křesťanů. Téma: „Budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost.“ (5. Moj 16,20a) Termín: neděle 10. února od 17:00 Místo: Evangelický kostel v Nymburce (ul. B. Smetany) Účastní se: Farnost Římsko katolická, Sbor Křesťanská společenství, obec Československé církve husitské, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Chrámová sbírka: hospic „Nablízku“, Lysá n. L. Pohoštění: po bohoslužbách v sále za kostelem

duch

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám v Husově sboru. Letos se konají na neděli svatodušní, 20. května od 17 hodin. Kázat bude farářka Kateřina Roskovcová, na celé liturgii se podílejí správci farnosti Římsko katolické, Československé husitské, sboru Křesťanská společenství a Českobratrské církve evangelické v Nymburce. Chrámová sbírka bude věnována na domácí hospic Domanejlíp. Ke společnému posezení u stolů jsme zváni do sálu za Evangelickým kostelem. Připravují členové Československé církve husitské.

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k letošním ekumenickým bohoslužbám, které se konají v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Termín: neděle 22. ledna od 17 hodin Téma: Láska Kristova nás má ve své moci (2 Kor 5,14) Káže: Pater Jaroslav Krajl Po bohoslužbám zveme k besedě při občerstvení v sále za kostelem.  

Večery v Městské knihovně

Srdečně zveme do Městské knihovny v Nymburce. Místní církve opět pořádají seriál přednášek. Letošní téma: Ježíšova podobenství podle evangelisty Lukáše Termín: 2. pondělí v měsíci, od 17 hodin Přednášející: střídají se čtyři duchovní a kazatelé nymburských církví Plakát