Ohlášky – 31. března 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám zítra na pondělí velikonoční. Zde v Nymburce nám v 10:00 poslouží bratr Jan Roskovec. V Hořátvi se bohoslužby nekonají.

2. V příštím týdnu si s. farářka bere dva dny dovolené. Proto schůze staršovstva je odložena o týden. První setkání se koná až ve středu večer a sice příprava snoubenců na manželství. Potom v pátek jsou zvány děti k obvyklé biblické hodině od 14:40.

3. Následující neděli 7. dubna se konají bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce jako obvykle. Navíc jste zváni na nedělní odpoledne, od 14:30 zde budou křestní ekumenické bohoslužby, při nichž bude pokřtěn Matyáš Hájek.

4. Prosíme, nezapomínejte na celocírkevní sbírku darů pro stavební fond Jeronýmovy jednoty. Můžete se zapisovat na listinu. Peníze buď dejte zde do kasičky, nebo pošlete na účet sboru pod VS: 5. O práci Jeronýmovy jednoty se dočtete v letáku, který si vezměte při vycházení. Děkujeme za vaši obětavost. Mnoho sborů tuto pomoc velmi potřebuje. Také připomínáme dlouhodobou sbírku pro malou Zlatu Nebotovou na Ukrajině. Kasička je vzadu na stole.

5. Chrámová sbírka dnes bude na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, letos na opravu kostela v Olomouci. V tamním sboru se v tomto roce nacházejí ve druhé etapě oprav. Letos je čeká oprava poloviny střechy kostela, včetně krovů a hromosvodů. A také úprava prostor kolem kostela včetně dvou parkovacích míst. Celá rekonstrukce je rozpočítána až do roku 2028.

Olomoučtí evangelíci předem děkují za všechny dary. Plakát i letáčky jsou na nástěnce v předsíni.