Ohlášky – 14. dubna 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli 21. dubna. V Nymburce nám poslouží sestra farářka Mirjam Marková. V Hořátvi budou bohoslužby čtené. Sestra farářka bude v Bošíně.

2. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

V úterý bude biblická hodina v Nymburce na faře od 19 hodin.

Ve středu schůzka maminek s dětmi od 10:00.

Ve čtvrtek biblická hodina v Hořátvi od 19:00

V pátek vyučování dětí v domečku od 14:40, v 18:00 příprava na manželství.

3. V sobotu jste srdečně zváni k nám do kostela na koncert souboru Musica florea s originálním programem Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka. Začátek je v 19 hodin.

4. Ze schůze staršovstva oznamujeme, že kandidát na příštího faráře, bratr David Šorm přijal pozvání představit se a vykonat bohoslužby v neděli 5. května v Nymburce. Po bohoslužbách bude společné setkání u stolu při pohoštění. Budeme prosit o příspěvky pečivem i vaši přítomnost.
Dále presbyteři kromě obvyklé agendy jednali o tom, jak dál plánovat rekonstrukci fary.

Také jsme rádi přijali nabídku br. Miroslava Soukupa uspořádat výlet nejen pro rodiny na Liběchovsko. Výlet se bude konat za vhodného počasí 1. května, vlakem a potom pěšky. Trasa bude pestrá, celkem asi 10 km dlouhá. Podrobnější plakátek bude k dispozici. Srdečně zveme!

5. Již nyní si můžete vybírat z letních rekreací, které pořádá naše církev v Bělči. Také jsou velmi žádáni dobrovolní asistenti na pobyty s postiženými lidmi.

6. Vzadu na stole najdete sběrací listiny pro příspěvky na dlouhodobé sbírky. Prosíme o vaši obětavost. Také si vyzvedněte nové číslo Českého bratra s tématem Boholidství.

7. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

8. Po bohoslužbách zveme na kávu venku u domečku.