Ohlášky – 10. března 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám bratr Jan Roskovec.

2. Dnes večer zveme na faru k Hovorům o víře. Na programu bude poslech a rozhovor k oratoriu Mesiáš, od Georga Friedricha Händla. Začátek je v 19 hodin.

3. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý je v Mladé Boleslavi pastorální konference farářů.

Ve středu na faře příprava snoubenců od 18 hodin.

Ve čtvrtek v presbyterně zkouška zpěvu od 17 hodin.

V pátek v domečku vyučování dětí od 14:40. Potom od 17 hodin schůzka mládeže.

V sobotu zveme na první ze dvou brigád ve sborovém areálu od 9 hodin. Druhá možnost přijít na brigádu bude 23. března. O pracech se informujte u br. kurátora.

4. Z úterního jednání staršovstva oznamujeme, že se připravuje výroční sborové shromáždění na neděli 24. března. Bude se konat v kostele hned po bohoslužbách. Prosíme o vaši účast. Vzadu na listině si můžete zkontrolovat jména hlasovných členů sboru.

5. Děkujeme všem, kteří připravovali dnešní bohoslužby.

6. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

A ode dneška do konce května probíhá církevní sbírka na dary pro stavební fond Jeronýmovy jednoty. Můžete se zapisovat na listinu. Peníze buď dejte zde do kasičky, nebo pošlete na účet sboru pod VS: 5. Děkujeme za vaši obětavost.