Staršovstvo

V září 2020 byli na šestileté období presbytery sboru zvoleni tito bratři a sestry:

Členové: Pavel Hamták (kurátor), Tomáš Groll (místokurátor), Jitka Češková, Alžběta Hájková, Jana Janů Jeřábková, Jana Kinclová, Irena Opočenská, Marie Řezníčková, Ester Šárovcová, Jindřich Šťastný, Martina Votavová

Náhradníci: Jiří Hofman, Jan Obermann, Regina Váchová