Výroční zprávy

Zpráva farářky o stavu sboru za rok 2019

Členové Na začátku roku 2019 nás bylo 199. Máme radost, že přibyli noví členové. Byla pokřtěna jedna konfirmandka: Věra Šťastná a dva dospělí: Vladimír Volejník a Jakub Řezáč. Dozvěděli jsme se o úmrtí bratra Karla Nedbala, pravidelného účastníka bohoslužeb. O církevní rozloučení však rodina nepožádala. Pohřeb jsem vykonala jen pro hořátevského člena Stanislava Němce a dalšího člověka, který nebyl členem církve. Dalších 11 členů sboru bylo vypsáno z kartotéky, protože již se nehlásili na svých adresách, někteří zemřeli a my jsme to zjistili až dodatečně. Jak už bylo zmíněno, konala se konfirmace. S Věrkou se ke svému křtu a víře přiznal i Matěj Císař, Pavel Roskovec a Eva Machová (členka bošínského sboru). Svatby byly dvě, ale ne z našeho sboru. K 31. prosinci tedy náš sbor čítal 190 členů. Z toho členů v KS Hořátev 66.

Zpráva za mládež  za rok 2019

Naše mládež se schází přibližně 3-krát do měsíce. Nyní nás je celkem 13 mládežníků. Scházíme se v domečku v průměrném počtu 7. S některými z mládeže se vídáme jen při zvláštních příležitostech. Hlavní částí našich pátečních setkání byly biblické programy. Hodně zpíváme a muzicírujeme. Po probrání tématu někdy následovaly krátké hry či diskuze. 

Zpráva o životě kazatelské stanice v Hořátvi 2019

Život v kazatelské stanici probíhá stále pod vedením naší milé farářky Kateřiny Roskovcové a patří jí za to velký dík. Scházíme se pravidelně k bohoslužbám a k biblickým hodinám. Biblické hodiny v Hořátvi jsou snad až výjimečné. Myslím tím, že jsou živé, uvažujeme a diskutujeme nad bibl. texty. A v poslední době jsou biblické hodiny navštívené nově příchozími, v tom vidíme naději a povzbuzení, že „zázraky“ se dějí.

Novější příspěvky »