Činnost staršovstva v roce 2020

 • V rámci mikroprojektu 2020 bylo pro potřeby sboru pořízeno el. piano se stojanem a potahem.
 • Náš student na dálku Tomal Biswas ukončil svou školu a končí tím i naše podpora.
 • Během března 2020 došlo díky napadení koronou k nouzovému režimu křesťanského života a díky tomu bylo mnoho plánovaných aktivit zrušeno, nebo alespoň upraveno.
 • Také pravidelná Noc kostelů s doplňkovým programem byla oficiálně zrušena. U nás byl alespoň kostel otevřený do 21 hodin s volnou prohlídkou objektu a večer byl ukončen společnou písní a požehnáním.
 • V červnu bylo svoláno mimořádné staršovstvo jako příprava na odložené Výroční sborové shromáždění, kde proběhla příprava na volby farářky a nového staršovstva.
 • Koncem června také proběhla přednáška br .Petra Štulce s besedou na téma „Rozvoj sboru v kontextu aktuální situace církve“, kde mimo jiné při vzájemných rozhovorech o sboru v budoucnosti, probíhaly i živé ohlasy o práci v kazatelské stanici Hořátev po prodeji fary a jak dál.
 • Po ukončení nájmu pražského bytu bylo zjištěno zástupci sboru, že před dalším pronájmem je třeba provést celkovou rekonstrukci v rámci min. 350.000,-Kč a že je obtížné časově i finančně zpracovávat chod bytu na dálku. Padl proto návrh prodat tento byt raději před rekonstrukcí a použít tyto prostředky pro nákup podobného bytu nejlépe přímo v Nymburce.
 • 6.9.2020 se uskutečnilo po bohoslužbách VSS za přítomnosti br. seniora Martina Féra.
 • Proběhly volby kazatelky s.farářky Kateřiny Roskovcové na období 2020 – 2024 a nového staršovstva na šestileté období. Byla přečtena finanční zpráva a plán rozpočtu, ale ostatní zprávy byly k dispozici na sborovém webu, nebo k osobnímu přečtení na místě. Mimo jiné byl odsouhlasen záměr pronájmu presbyterny za kostelem pro výuku Cílkovy domácí školy v Nymburce, včetně užívání sociálního zázemí v domečku a části zahrady.
 • Sbor byl také seznámen s plánovaným prodejem pražského bytu a následným nákupem podobného bytu v Nymburce, nebo v blízkém okolí.
 • Původně plánované hlasování o stavbě zázemí pro KS Hořátev bylo po dohodě přeloženo na příští VSS v roce 2021. Prozatím ještě nebyly k dispozici všechny informace nutné pro zodpovědné rozhodnutí. Je také nutné udělat praktickou zkušenost s využíváním místnosti na obecním úřadě.
 • Setkání s A . Kratochvílovou z firmy REMAX, kde byly předvedeny současné možnosti prodeje bytu v Praze z dědictví po br.Šormanovi a byla zároveň odsouhlasena startovací prodejní cena na částce 4.600.000,- Kč.