Archiv autora: filipr

Velikonoční Posel 2023

Ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. „Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (…) ten druhý řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23,33–43)

Dětská Vánoční slavnost

Na čtvrtou adventní neděli (18. 12.) Vás zveme na tradiční dětskou Vánoční slavnost. V rámci bohuslužeb (od 10h v nymburském kostele) sehrají starší děti divadelní zpracování Vánočního příběhu a mladší děti si připravily pásmo básniček. Přijďte oslavit advent spolu s našimi dětmi.

« Starší příspěvky