Zpráva za mládež  za rok 2019

Naše mládež se schází přibližně 3-krát do měsíce. Nyní nás je celkem 13 mládežníků. Scházíme se v domečku v průměrném počtu 7. S některými z mládeže se vídáme jen při zvláštních příležitostech. Hlavní částí našich pátečních setkání byly biblické programy. Hodně zpíváme a muzicírujeme. Po probrání tématu někdy následovaly krátké hry či diskuze. 

Na mládežích také probíráme a plánujeme některé akce. Mezi ně patří například příprava vánočního divadla, pomáháme při Noci kostelů, při brigádách, učíme nedělní školu, doprovázíme na kytaru při bohoslužbách či vymýšlíme letní tábor pro děti. Minulý rok jsme s dětmi byli opět v Libštátě. Bylo nás více než 30 táborníků. Tábor jsme si opět velmi užili. Prožívali jsme příběh Kryštofa Kolumba. Tento rok se chystáme do Libštátu vyrazit znovu.

Jsme rádi, že mezi sebou máme zástupce SOMu Štěpána Zajíčka. Avšak na seniorátní akce nejezdíme úplně pravidelně. Jen na vánoční mládež, která se letos konala v Poděbradech, jsme dorazili téměř v plném počtu. K mimořádným akcím patřilo ekumenické promítání filmu Chatrč v presbyterně. Čtyři z nás doprovázeli naše německé přátele z partnerského sboru v Kelsterbachu na výletě v Praze. V roce 2019 byl jeden z nás s bývalou mládeží na tradičním zimním pobytu na chatě Muchomůrce v Krkonoších.

Mezi staršími dětmi vyhlížíme budoucí konfirmandy a rádi bychom je ke konfirmaci povzbudili a jednou přivítali mezi námi.

napsal Josef Koláčný ml.