Zpráva o životě kazatelské stanice v Hořátvi 2019

Život v kazatelské stanici probíhá stále pod vedením naší milé farářky Kateřiny Roskovcové a patří jí za to velký dík. Scházíme se pravidelně k bohoslužbám a k biblickým hodinám. Biblické hodiny v Hořátvi jsou snad až výjimečné. Myslím tím, že jsou živé, uvažujeme a diskutujeme nad bibl. texty. A v poslední době jsou biblické hodiny navštívené nově příchozími, v tom vidíme naději a povzbuzení, že „zázraky“ se dějí.

V uplynulém roce 2019 byl po dokončení náročných oprav krovu a střechy znovu otevřen hořátevský kostel. Sešlo se mnoho hostů, byl připraven pěkný program /(vystoupení dětí z MŠ, recitace pana Rudolfa Kvíze a koncert pod vedením učitelky Marie Bláhové) A tak jsme všichni společně tuto událost prožili v krásné atmosféře.
V nově otevřeném kostele nás v létě navštívili sestry a bratři z opatovického sboru. Prožili jsme s nimi společně bohoslužby a potom na faře při pohoštění přátelské rozhovory,
Neopomenu rovněž milou a vzácnou návštěvu sester a bratří z Kelsterbachu. Rovněž byly společné bohoslužby a my hořátevští jsme poděkovali za dar, kterým tito přátelé přispěli na opravu našeho kostela.

A v uplynulém roce jsme také s velkým potěšením otevřeli kostel před vánocemi pro tradiční slavnost „rozsvícení vánočního stromu“. Ve vánočně vyzdobeném kostele se sešla taková spousta návštěvníků, že nebylo ani jedno místo prázdné. Byly jsme svědky vystoupení hořátevských dětí z MŠ a ze školy. Vše se konalo v pěkné atmosféře a tak to byla dobrá příležitost otevírat se obci, což považujeme za důležité.

A nakonec: Už jsme všichni přijali fakt, že hořátevská fara je prodaná. Jsme rádi, že se dostala do „dobrých“ rukou. Přece jen však máme starost, kde se budeme scházet, zda dojde ke stavbě anebo budeme hledat náhradní řešení. Ať už jednání dopadne jakkoli, věříme, že naše společenství nezanikne.
A na závěr konstatuji, že uplynulý rok 2019 byl rok dobrý a je třeba Pánu Bohu poděkovat.

Napsala Jitka Češková