Zpráva o hospodářské a stavební činnosti za rok 2019

Hořátev

Bratr Roskovec vyčistil a opravil varhany, koupil nové lustry a opravil také propadlé zárubně již nefunkčních bočních dveří. Vše do slavnosti otevření kostela.

P. Skořepa z Hořátve požádal sbor o odkoupení části pozemku před jeho stodolou, částí bývalé evangelické školy. Protože se jednalo o malou rohovou část zahrady a dojde tak i k narovnání hranic pozemků, staršovstvo souhlasilo.

Před prodejem fary proběhly dvě brigády na vyklízení všech prostor fary, v kůlnách a na zahradě. Při první byly odvezeny hromady starého nábytku mimo areál a při druhé byly uklizeny všechny prostory a vystěhovány knihovny do krabic.

S. Řezníčková pokračovala dál v úklidu fary a udržuje zahrádku kolem kostela.

Zedník p. Kanitra opravil opadané části stropu v kostele a omítky kolem nově usazené zárubně bočního vchodu.

Nymburk

Během léta byla demontována všechna vnější okna na faře a odvezena firmou Topspur na opravu. Nově osazená skla jsou zdvojena a vakuována, což předpokládá nejen energetické, ale i ekonomické úspory při vytápění fary. Zároveň byly opraveny a několikrát kvalitní barvou natřeny rámy oken a vyleštěny kličky.

P. Bárta opravil střechu na faře vyrovnáním plechů a doplněním nových vrutů.

V listopadu br. Jakub Řezáč se svou firmou pokácel čtyři velké smrky před farou a veškerou práci věnoval ve prospěch sboru.

Pod vedením br. Grolla byl v rámci církevních mikroprojektů (fin. spoluúčast sboru) nově vybaven dětský kout na zahradě (stolky, lavice, houpačka, nádobí). Svépomocí jsme opravili pískoviště a zakryli je plachtou.

Proběhly také pravidelné a potřebné brigády na jaře i na podzim.

napsal Pavel Hamták, kurátor