Hospodářská činnost v roce 2020

Hořátev

  • Protože pan Štorek, který faru odkoupil a neplánoval v zimě žádné stavební práce, nabídl zdejším sestrám, aby používaly i nadále modlitebnu než s úpravami začne.
  • V kostele byly provedeny nátěry fasády, oprava varhan včetně dřevěného krytu a okolní výmalby. Proběhla také velmi potřebná oprava dřevěného schodiště na kruchtu a byl instalován dřevěný kryt na el. rozvody. Vše ve výši 50ti tisíc Kč bylo čerpáno z příspěvku obce na opravy kostela v roce 2020.

Nymburk

  • Bratr Roskovec objednal a instaloval novou kovovou informační vitrinu na plot u kostela.
  • Během prázdnin byl ukončen pronájem pražského bytu panu Hodvanovi, který v rámci probíhající korony a poklesu příjmu, již musel hledat menší byt.
  • Sestra Veronika Grollová nabídla dětem a mládeži sadu vyřazených skříněk do klubovny v domečku, aby se tak mohly uklidit všechny volné knihy, hry a potřeby k malování.
  • Bratr Šťastný začal první částí plánované údržby západních oken kostela. Jednalo se o odstranění starých nátěrů dřevěných rámů a jejich obnovení. Na tyto tři dolní okna byl použit posuvný žebřík, ale s horními okny s oblouky je třeba počkat na příští rok, včetně potřebné výškové techniky.
  • Panem Koblasou byla opravena část poškozené střechy kostela a čištění okapů, poškozené střechy na faře a také naplánovaná oprava u komínů.
  • V rámci korony probíhaly brigády průběžně, spíše jednotlivci na hrabání listí. Velké části tohoto úklidu se zhostili i rodiče dětí z Cílkovy školy a naložili celý kontejner starého listí.