Finanční zpráva za rok 2019

Milí členové sboru,

z celkového příjmu našeho sboru v r. 2019 (ve výši 1 mil. Kč) činily vaše příspěvky poskytnuté sboru formou sbírek: 159 tis. Kč, saláru: 246 tis. Kč a darů: 182 tis. Kč.

Na opravu kostela v Hořátvi jsme dále obdrželi příspěvek od obce Hořátev výši 50 tis. Kč.

Za pronájem v Praze, Hořátvi a Nymburce jsme obdrželi celkem 348 tis. Kč.

Výdaje sboru v r. 2019 (v celkové výši 960 tis. Kč) tvořily: výdaje na provoz sboru v celkové výši 584 tis. Kč, které zahrnují především opravu oken fary v Nymburce ve výši 218 tis. Kč a opravu kostela v Hořátvi ve výši 55 tis. Kč.

Dalšími výdaji pak byly: odvody celocírkevních a humanitárních sbírek, personálního fondu a repartic v celkové výši 226 tis. Kč a první splátka půjčky od Jeronýmovy Jednoty (JJ) ve výši 150 tis. Kč. Tato půjčka byla poskytnuta sboru v celkové výši 750 tis. Kč v souvislosti s opravou kostela v Hořátvi.

Pro shromažďování prostředků na splátky této půjčky byl zřízen „Fond na splátky půjčky JJ“.

Pro rok 2020 plánujeme opravy a údržbu v celkové výši 200 tis. Kč. Pro Nymburk je v plánu oprav částka 150 tis. Kč (nátěr oken v kostele, oprava branky,…). Pro Hořátev plánujeme 50 tis. Kč na drobnou údržbu kostela (oprava schodů, malování,…).

V roce 2019 se sboru podařilo (prostřednictvím realitní kanceláře REMAX) sehnat zájemce o koupi fary v Hořátvi. Kupní cena byla stanovena ve výši 3.700.000,- Kč a prodej fary bude realizován v roce 2020.

Prosím o schválení:

  1. HV 2019 a Plánu pro rok 2020
  2. Převodu HV 2019 ve výši 105.367,78 Kč do Fondu na splátky půjčky JJ

Děkuji Vám všem, kteří svými dary přispíváte na provoz našeho sboru i na splátky půjčky JJ.
Své dary prosím zasílejte na následující sborové účty:

203157120/0600 – běžný účet sboru – pro všechny druhy darů
224137946/0600 – transparentní účet – určený především pro dary na splátku půjčky JJ

napsala Jana Kinclová, účetní sboru