Ohlášky – 26. dubna 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, posedmé jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu koronavirové epidemie bude kostel v Nymburce ještě nějakou dobu zavřený. Podle rozhodnutí staršovstva využijeme v našem sboru možnost bohoslužebného shromáždění v neděli 3. a 10. května pouze v Hořátvi v kostele. Je tomu tak proto, že tam je možné dodržet dovolený počet 15 účastníků. V Nymburce to možné není. Konání bohoslužeb v Nymburce oznámíme hned, jakmile bude tato podmínka zrušena nebo změněna na vyšší počet.

2. Srdečně zveme k sledování nedělních bohoslužeb na těchto našich web stránkách. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz

Zvláště doporučujeme audio „Slovo na den“ připravené vždy již na 8. hodinu ranní.

3. V týdnu zveme k účasti na sborových setkáních po síti.

Stačí odkliknout tuto adresu: https://meet.jit.si/ccenymburk a přihlásit se jménem.

nejmladší děti v úterý a v pátek od 10:00

školní děti v pátek od 14:30

mládež v pátek od 18:00

biblická beseda pro dospělé, „bibliseda“ ve středu od 20:00

nedělní on-line beseda od 11:00

4. Rádi bychom vyšli vstříc vám, kteří byste uvítali otevřený kostel jako tiché místo k modlitbě a meditaci. Stačí, když předem zavoláte a kostel bude pro vás otevřen. K dispozici je číslo 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com

5. Na faře si můžete vyzvednout nebo požádat o dovážku Českého bratra (vložené CD), Kostnických jisker, Protestanta, tištěných bohoslužeb. Kdo nemáte doma Evangelický zpěvník a rádi byste zpívali písně uváděné v přenášených bohoslužbách, můžete si zpěvník také vyžádat.

6. Děkujeme všem, kteří jste přispěli na účelové i nedělní sbírky. Podrobně se o částkách můžete informovat v rubrice „Sbírky v čase koronaviru“.

7. Prosíme, nezapomínejte na to, že i v době zavřeného kostela sbor musí pravidelně odvádět své platby. Budeme vděčni za vaše dary na sbírky (VS 613), za salár (VS 9) a nyní aktuálně za příspěvek na Jeronýmovu jednotu, který musíme odeslat do 31. května. Tento dar označte VS 914100.

8. S lítostí oznamujeme, že v úterý ve věku 90 let zemřela sestra Jana Šklíbová, pravidelná účastnice našich bohoslužeb. Vzpomínáme na ni s vděčností Pánu Bohu a zarmoucené rodině vyprošujeme potěšení a naději vzkříšení od našeho Pána. Oznámení o rozloučení se sestrou Šklíbovou ještě není zveřejněno.