Sbírky v čase koronaviru

Poslední bohoslužby se sbírkou proběhly 8. března. Účelem sbírky byl církevní tisk a bylo vybráno 2 170 Kč. Následovalo 6 nedělí, při kterých se nekonaly bohoslužby ani
chrámové sbírky. Přesto se našli dárci, kteří pamatovali na potřeby sboru nebo přispěli na jiné účely převodem na účet sboru č. 203157120/0600 nebo hotovostí, zanechanou na faře. Moc děkujeme.

Sbírky od 15. 3. 2020 do 19. 4. 2020:

  • Chrámové sbírky na sborové účely: 3 100 Kč převodem a 1000 Kč v hotovosti.
  • Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty: 7 300 Kč (o 3000 Kč více, než 2019)
  • Postní sbírka na školku v Bejrútu: 900 Kč převodem a 450 Kč v hotovosti.

V tomto období chceme upozornit na sbírku Diakonie ČCE na pomoc nejslabším při epidemii. Výtěžek veřejné sbírky pomůže konkrétním lidem a rodinám, které se v souvislosti se současnou krizí kolem Covid-19 dostali do těžkých existenčních problémů.

Dlouhodobé sbírkové účely uvádíme níže.

Sborova sbirka (1)

Všem dárcům děkujeme.