Společná modlitba z partnerského sboru v Kelsterbachu

Bože, náš Otče,
tvým Duchem jsme vzájemně spojeni ve víře, v naději a lásce.
I když jsme v těchto dobách rozděleni, jsme součástí společenství tvých
dětí na celém světě.
Nech vyrůst naši důvěru ve tvou blízkost a sounáležitost s našimi sestrami
a bratry. Povzbuzuj ty, kdo onemocněli.
Ulehčuj srdcím těch, kdo jsou osamělí.
Dávej moudrost a odvahu těm, kdo nesou odpovědnost.
Posiluj ženy a muže, kteří slouží ve zdravotnictví.
Stůj při našich bratrech a sestrách v církvi po celém světě.
Nám všem daruj nápady, jak dát výraz naší sounáležitosti.
Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy
milostivý!
Žehnej nám, Pane! Postav kolem nás své anděly! Obdař nás navždy svým
pokojem!
Žehnej nám, Pane! Rozjasni svou tvář nad námi a buď nám navždy
milostivý!
Amen.

Společně – modlitba kolem světa

Pokud se zařadíte do tohoto modlitebního řetězce, sdílejte to prosím.
Nebo si vytiskněte symbol Společně a pověste si ho na okno či do auta.
Chceme tím ukázat, že jsme sice prostorem odděleni, ale duchovně
spojeni.