Sbírka pro zdravotníky

Při nedělních ekumenických bohoslužbách jsme vybrali peníze, z kterých chceme koupit dárky pro zdravotníky na třech covidových odděleních nymburské nemocnice.

Zjišťujeme, čím bychom nejlépe obětavým zdravotníkům mohli přispět. Dárky nemají být formální.

Sbírka pokračuje až do 7. února virtuálně a je možné k ní využít bankovní účet sboru 203 157 120/ 0600, s variabilním symbolem termínu bohoslužeb, VS: 24012021.

V současnosti je shromážděno 3 530 Kč. Částka, za kterou dárky nakoupíme bude zveřejněna.

Každý ochotný dárce je vítán! Děkujeme za vaše projevy solidarity s těmi, kteří nasazují své síly, zdraví i čas více než ostatní.