Díky zdravotníkům!

V neděli 24. ledna se nymburští křesťané sešli k tradičním společným ekumenickým bohoslužbám, při nichž se obvykle také koná sbírka na podporu nějakého sociálního projektu v okolí. Letos jsme se rozhodli takto vyjádřit podporu a vděčnost zdravotníkům, kteří se v nymburské nemocnici obětavě starají o pacienty nemocné covidem-19. Mezi členy čtyř nymburských církví, kteří se bohoslužeb zúčastnili nebo je sledovali přes internet, se podařilo shromáždit celkem 12 880 Kč.

Z těchto peněz jsme nakoupili pro každé ze čtyř covidových oddělení nemocnice tašku věcí, které zdravotníkům zpříjemní práci (kávu, čaje, krémy, aj.), a k nim jsme připojili finanční částku k použití podle aktuálních potřeb. Tyto dárky v pondělí 8. února dva zástupci nymburských církví (farář Jaroslav Krajl a farářka Kateřina Roskovcová) předali staniční sestře JIP, paní Šárce Honcové, která je převzala i pro další oddělení a se svými kolegyněmi, staničními sestrami, paní Papouškovou a paní Fürbacherovou, je rozdělí mezi zaměstnance oddělení. Paní Honcová vyjádřila velkou radost a vděčnost nymburským křesťanům především za to, že na zdravotníky pamatují. Vyprávěla, že na podzim cítili podporu mnohem více; s postupem času je lidský zájem vzácnější. Zdravotníci na všech čtyřech odděleních nemocnice jsou denně vytíženi na maximum. Přesto dělají, co mohou, aby svým pacientům poskytli kvalitní a komfortní léčbu.

Tímto příspěvkem chceme poděkovat také všem, kteří do sbírky přispěli.

Zástupci církví a organizátoři sbírky v Nymburce:

Jaroslav Krajl, Církev Římskokatolická

Jan Kohout, Církev Československá husitská

Petr Plaňanský, Křesťanské společenství

Kateřina Roskovcová, Českobratrská církev evangelická