Dětská Vánoční slavnost

Na čtvrtou adventní neděli (18. 12.) Vás zveme na tradiční dětskou Vánoční slavnost.

V rámci bohuslužeb (od 10h v nymburském kostele) sehrají starší děti divadelní zpracování Vánočního příběhu a mladší děti si připravily pásmo básniček.

Přijďte oslavit advent spolu s našimi dětmi.