Vánoční Posel 2023

Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Epištola Římanům 8,24–25

Milí bratři a sestry,

advent je dobou očekávání, vyhlížení do budoucnosti. Je toho mnoho, na co čekáme, viditelného i neviditelného. Některé věci a události připravujeme jeden druhému, aby­chom si působili radost. Proto jsou vánoční svátky tak oblíbené, že snad každý chce udělat někomu radost a s někým radost sdílet. To zahrnuje i věci neviditelné, ty jsou často důležitější. Nejvíce jistě stojíme o pokoj, který bychom chtěli mít mezi sebou a blízkými. K němu patří smíření s těmi, s nimiž jsme po celý rok byli v napětí. Letos nám bolestivě chybí i pokoj v tom velkém měřítku: téměř denně se doslýcháme o dal­ších krutostech páchaných na bezbranných, o utrpení těch, kdo musí bránit svou svobo­du a bezpečnost, ale nakonec i těch, kdo musí bojovat za své chamtivé, kruté a ne­ná­vistí ovládané vládce. 

Jsme z toho nešťastní a také již unavení. Máme ještě stále naději? Jsme ochotni trpělivě čekat, vyhlížet? 

Apoštol Pavel nám do toho adventního vyhlížení připomíná, že „naděje, kterou je vidět, není už naděje.“ Tahle „neviditelnost“ naděje je ještě jiného druhu než neviditel­nost pokoje a lásky a dalších nehmotných, ale přece tak důležitých skutečností. Je to neviditelnost něčeho, co tu ještě není, co tu teprve bude. Naděje se však také odlišuje od neurčitosti, ode všeho „možná“ nebo „snad“. Naděje není spoléhání na náhodu. Je vykloněná do budoucnosti, ale opírá se o něco, co už o té budoucnosti můžeme vědět.

Naděje, o které mluví Pavel, naděje křesťanů, která se však týká celého světa, se jme­nuje Ježíš Kristus. Nyní jej nevidíme, věříme v něho. Věříme však v toho, kterého známe ze svědectví těch, kdo se s ním setkali. Známe jeho poselství, jeho slova, máme svědectví o jeho skutcích. Svědectví těch, kterým změnil život, protože se s ním setkali, zažili na sobě jeho pomoc, jeho osvobozující moc. Mezi tyto svědky patřil také Pavel. A tak smíme mít naději i my, že ten přicházející a nás všechny milující Boží Syn Ježíš nenechá tento svět napospas sobectví ani násilnictví. V adventu si připomínáme jeho příchod, narození bezbranného a hned ohroženého dítěte v Betlémě, a vyhlížíme jeho druhý příchod, kdy se moc jeho lásky ukáže jako rozhodující pro všechny. 

Mysleme na tuto naději, když budeme rozsvěcet adventní svíčky, stát u stromečku a potom si navzájem přát do Nového roku. O příchodu této Boží vtělené naděje budeme zpívat i zvěstovat při bohoslužbách, kam může přijít každý z vás a kam můžete pozvat i své přátele. 

S přáním radostných svátků i dobrých všedních dnů vás zdraví vaše farářka, 

Kateřina Roskovcová

Chystané události

Bohoslužby o svátcích

Štědrý den (neděle, 24. 12.) – bohoslužby: Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

Boží hod vánoční (pondělí, 25. 12.) – bohoslužby s večeří Páně: Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

Poslední den v roce (neděle 31. 12.) – bohoslužby s večeří Páně: Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

Dětská vánoční slavnost 17. 12.

Letos se koná na třetí adventní neděli v rámci bohoslužeb v Nymburce (10:00). Čeká vás mnoho básniček od nejmenších dětí na vánoční téma a dramatizované pásmo ve verších o narození Jana Křtitele a Ježíše, nazvané Báseň o narození

V Hořátvi tuto neděli bohoslužby nebudou, všichni jsou zváni do Nymburka.

Dětem ze sboru, z dětského domova i dalším návštěvníkům chceme rozdat balíčky s dobrotami, chystáme jich 60. Můžete přispět na pokrytí nákladů souvisejících s vánoční nadílkou prostřednictvím sbírky v kostele. 

Beseda na Silvestra

V neděli 31. 12. zveme jako každoročně na nymburskou faru k besedě s pohoštěním, od 17:00.

Toleranční modlitebna v Hořátvi 

2. adventní neděle (10. 12.) od 14:00 adventní divadelní představení venku

3. adventní neděle (17. 12.) od 16:00 adventní koncert a výstava obrazů

Štědrý den (24. 12.) od 13:00 vánoční přání

Ekumenické bohoslužby

S dalšími církvemi z Nymburka již tradičně v lednu připravujeme ekumenické bohoslužby v našem kostele. Letos se sejdeme v neděli 21. ledna 2024 od 17:00. Naváže beseda při pohoštění v sále. Za vaše příspěvky na stůl budeme i letos vděčni.

Knížkovnička

Několik učitelů nedělní školy již uvedlo do provozu knížkovničku vzadu v kostele. V no­vých skříňkách si děti mohou vybrat a půjčit knížku nejen s křesťanskou tématikou. Přijmeme i další darované dobré knížky pro jakýkoli dětský věk. Po posouzení je buď zařadíme nebo vám je s díky vrátíme.

Nová adopce na dálku

Po ukončení studií Tanyi Baydia z Bangladéše jsme k nové „adopci na dálku“ vybrali Zlatu Nebotovou z Ukrajiny, která u nás před rokem na nějakou dobu se svou maminkou našla azyl a trpí cukrovkou. Každý měsíc posíláme Zlatě 500 Kč jako příspěvek na léčbu. Pokud se podaří shromáždit prostředků víc, tak Zlatě pošleme třeba dárek k vánocům nebo k narozeninám. Sbíráme peníze do kasičky v kostele nebo na účet sboru s VS 28.

Hospodaření sboru aneb díky vám a díky Bohu.

V minulém roce jsme s obavami hleděli k roku letošnímu. Věděli jsme o růstu odvodu na personální fond o dalších 75 000 Kč i o zvýšení církevních repartic o 10 000 Kč. Tušili jsme výrazný nárůst cen energií. To vše se v roce 2023 vyplnilo. Za vytápění našich prostor nyní dáme 2,5× více, než v předchozích letech. Vzrostla však i obětavost členů a sympatizantů sboru o 8 %. Je na místě velké poděkování všem dárcům. Pokud udržíme tempo růstu salárů a sbírek na 8 %, měli by­chom být schopni pokrýt růst repartic a personálního fondu i v příštích letech a tím i udržet farářské místo.

Rostou ovšem také provozní náklady. Snažíme se zvyšovat výnosy z hospodářské čin­nosti (pronájmy) a také nám pomůže, že jsme doplatili půjčku Jeronymovy jednoty na střechu v Hořátvi, jejíž roční splátka 150 000 Kč zatěžovala rozpočet sboru v předchozích letech. To však na naše plánované výdaje nebude stačit. Je třeba hledat další zdroje příjmů – vyšší obětavost členů sboru, více účelových darů, více pronajímat naše prostory, zkoušet dotační programy. Jsme otevřeni vašim nápadům.

Rekonstrukce fary

V letošním roce jsme se intenzivně věnovali plánování rekonstrukce fary. Chceme v budoucnu pod jednu střechu dostat byt pro nového faráře a oddělené sborové zázemí (toalety, kuchyňka, dvě místnosti na scházení). Od rekonstrukce si slibujeme také energetické úspory, vytvoření potenciálně pronajímatelných prostor a vyšší komfort jak pro farář­skou rodinu, tak pro sbor. S architektkou Jitkou Macákovou jsme pracovali celkem s 11 variantami, než jsme skončili u vítězné varianty s 6 podvariantami. Budeme se věno­vat jen přízemí, venkovní úpravy minimální a půdní prostory aktuálně neřešíme. Nyní za­číná fáze přípravy projektové dokumentace a shánění zdrojů financování. A kolik že budeme potřebovat? Mezi 6 až 10 miliony korun – to zjistíme v příštím roce. Poděkovat musíme jak paní architektce, tak Petru Obermannovi, který nás kvalifikovaně provází nelehkým procesem plánování.

Oprava plotu

Před dvěma lety jsme postupně začali opravovat plot kolem kostela a fary. Firma pana Kanitry již spravila podezdívku a betonový „límec“ na ní. Na jaro plánujeme opravit, obrousit a natřít drátěná pole. První etapa se týká části plotu do ulice Havlíčkova, kde u zastávek je plot zvláště poničený. Rozpočet je cca na 90 tis Kč. Staršovstvo se rozhodlo uspořádat na opravu plotu dlouhodobou sbírku. Prosíme o příspěvky v jakékoli výši na číslo účtu 203157120/0600, VS 6 a nebo hotově v kostele. Své dary zapisujte na sběrací listinu v kostele. Mohou být započteny a potvrzeny mezi dary církvi pro odpočet z daní.