Ohlášky – 5. května 2024

1. Děkujeme bratru faráři Davidu Šormovi za službu Slova. Vítáme jej i jeho rodinu v našem sboru a těšíme se, že hned po bohoslužbách budeme mít možnost se blíže poznat při rozhovoru. Všechny vás zveme do presbyterny k malému pohoštění. Staršovstvo pak bude jednat se Šormovými ještě při pracovním obědu.

2. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

  • V úterý se v 19 hodin sejde staršovstvo.
  • Ve čtvrtek bude na faře první zkouška zpěvu na Noc kostelů, od 17 hodin. Čtvrtek je zároveň svátek Nanebevstoupení Páně.
  • V pátek mají děti v domečku vyučování od 14:40 a mládež schůzku v 17 hodin.

3. Příští neděli budou bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu. Zároveň jste zváni v 9:30 do Velenic, kde od rána bude probíhat seniorátní setkání rodičů s dětmi a odpoledne bude program pro dospělé. Jste srdečně zváni k zajímavé přednášce Břetislava Turečka, který se věnuje Blízko-východní tématice, několik let prožil na Blízkém východě, publikuje, přednáší, je zván do vysílání Čt, Čes. rozhlasu, BBC… . Přednáška začíná v 15 hodin. Plakátek je na nástěnce.

4. Dnešní chrámová bude na dílo Páně v našem sboru. Prosíme, nezapomínejte ani na dlouhodobé sbírky.