Ohlášky – 28. dubna 2024

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli 5. května pouze do Nymburka. Poslouží nám kandidát na příštího faráře, bratr David Šorm. Bude to příležitost, aby jej sbor poznal, dříve než dojde k volbě. Proto po bohoslužbách plánujeme rozhovor v sále a následně pracovní poradu se staršovstvem při obědě. Můžete si připravit otázky pro bratra Šorma. Také vás prosíme o příspěvky pečivem ke kávě. Zapisujte se na seznam vzadu na stole. Děkujeme.

2. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

  • Ve středu, na 1. máje, můžete jet na výlet do okolí Liběchova. Na letáčcích se dočtete bližší informace. Povede nás br. Mirek Soukup. Pojedeme vlakem a pak máme ujít přibližně 10 km. Srdečně zveme ke společnému dni v přírodě.
  • Dále již oznamujeme jen přípravu snoubenců ve čtvrtek
  • a vyučování dětí v domečku v pátek od 14:40.

3. Vzadu na stole najdete sběrací listiny a kasičky pro příspěvky na dlouhodobé účely: pro Zlatu Nebotovou, na opravu plotu, na Jeronýmovu jednotu, tiskoviny. Prosíme o vaši obětavost.

4. Dnešní chrámová bude na dílo Páně v našem sboru.

5. Po bohoslužbách zveme na kávu venku u domečku.

6. Sestra farářka ještě přečte dopis od Olgy Nebotové z Ukrajiny.