Ohlášky – 9. května 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Můžeme se shromažďovat bez omezení. Dále je však nutné dodržovat 2m rozestupy, nosit respirátor nebo roušku a dezinfikovat si ruce. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním on-line:

V úterý od 14 hodin konfirmační cvičení. Od 20 hodin zveme k biblické hodině pro dospělé. Tématem bude Nanebevstoupení Páně, svátek, který bude příští týden

V pátek mají ve 14:30 vyučování děti a od 18:00 má schůzku mládež. Poprvé prezenčně.

3. Příští sobotu, 15. května od 19 hodin se můžete připojit k ekumenickým bohoslužbám s naším partnerským sborem v Kelsterbachu. Budou se konat v rámci německého Kirchentagu. Přenos bude z kostela sv. Jiljí v Nymburce. Účastní se naši členové i zástupci dalších mnoha církví. Na webových stránkách sboru najdete odkaz, přes který se můžete připojit na you tube nebo přes zoom platformu. Kdo by chtěl přijít do kostela a zúčastnit se osobně, tak může. Místa jsou dosud volná. Jen to sdělte s. farářce. Srdečně vás zveme k této ojedinělé události. Plakát najdete na stojanu u dveří, nebo ve vývěsce na ulici.

4. Z posledního jednání staršovstva přinášíme tyto informace:

– Objednávky Nového evangelického zpěvníku byly prodlouženy do začátku června. Podívejte se na svou objednávku na nástěnce, zkontrolujte, případně se zapište další.

– Staršovstvo s radostí dalo souhlas ke dvěma křtům: 30.5. od 15 hodin bude pokřtěn Tomáš Hájek. Křestní shromáždění bude ekumenické. A v neděli 6. června bude pokřtěn Samuel Roskovec.

– Staršovstvo rozvažuje o investicích pro příští léta s ohledem na situaci, která nás čeká – úplná finanční samostatnost v roce 2030, nutné opravy budov, úpravy na faře pro budoucí farářskou rodinu od roku 2025. Na tato témata budeme hovořit i s vámi, kteří se zúčastní výročního sborového shromáždění. Plánujeme je na srpen.

– Dalším tématem bylo, jak dát vědět členům sboru, aby pravidelně svou obětavostí pamatovali na potřeby sboru. Po kampani „5% a hlavu vzhůru“ se obětavost některých zvýšila a velmi za to děkujeme. Zároveň prosíme, aby i další členové sboru zvážili, zda mohou své pravidelné příspěvky/salár zvýšit, tak aby sbor i do budoucna zůstal samostatný a zvládl všechny nutné platby. Ideální je zadat trvalý příkaz pro částku, která bude přicházet každý měsíc na sborový účet a v rozpočtu s ní můžeme počítat.

5. Vzadu na stole je listina na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu. Příspěvek můžete také poslat rovnou na sborový účet pod VS 5. Prosíme o vaši obětavost ve prospěch sborů, které z těchto darů dostanou příspěvek na své opravy. Sbírka potrvá celý květen. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Děkujeme.

6. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, NŠ vede Martin Halaška a presbyterskou službu má Martina Votavová. Poprvé dnes zveme na kávu po bohoslužbách, u domečku na zahradě.