Ohlášky – 4. dubna 2020

Milí bratři a sestry, vyslechněte oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Stále platí omezené počty – 10% obsazených míst v prostoru kostela. A prosíme nadále o dodržování všech pandemických opatření.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním on-line:

V úterý od 14 hodin konfirmační cvičení, od 19 hodin schůze staršovstva. Proto se biblická hodina tentokrát nekoná.

V pátek mají v 17 hodin vyučování děti a od 19:30 má schůzku mládež.

3. Jak víte, v těchto dnech probíhá sčítání lidu. Jednou z otázek, na kterou však není povinné odpovídat, je náboženské vyznání. Chceme vás povzbudit, abyste na tuto otázku odpověděli a vyplnili tam název církve, jejíž jste členy, tedy Českobratrská církev evangelická. Data, která takto budou shromážděna, budou mít význam při jednání státu s církvemi.

4. Vzadu na stole je ještě několik nerozebraných vydání Velikonočního Posla. Nabízíme i ČB a pro každého je tam leták Jeronýmovy jednoty. Na připravené listině si také můžete objednat nový Evangelický zpěvník. Platit za zpěvníky budeme, až budou doručeny.

5. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Pavel Hamták a Ester Šárovcová.

6. Chrámová sbírka dnes bude na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – do sboru Brno-Židenice.