Ohlášky – 31. října 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. Dnes večer jsou na faru zváni zájemci o „Hovory o víře“. Začínáme v 19 hodin a tématem bude „Jak přemáhat zlo dobrem“.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se koná schůze staršovstva od 19:00.

Ve středu bude v Nymburce na faře biblická hodina, začíná až ve 20:00.

Ve čtvrtek se poprvé sejdou zpěváci k nácviku na vánoce. Na faře v 17 hodin.

V pátek mají děti biblickou hodinu a mládež se o schůzce domluví. Zároveň totiž začínají seniorátní dny mládeže ve Velenicích.

Příští sobotu 6. listopadu svoláváme brigádu na hrabání listí, na úklid kostela a další práce. Začneme v 9 hodin ráno. Prosíme o vaši pomoc.

4. Vzadu v přihrádkách najdete církevní tiskoviny. Již si můžete objednat dárky z Diakonie Rolnička, nebo nástěnný kalendář kostelů naší církve na rok 2022. Ode dneška také můžete přispět na dětskou vánoční slavnost, která bude 4. adventní neděli. Listina je připravena na zadním stole.

5. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na Jubilejní toleranční dar, z kterého se poskytuje pomoc sborům, které v příštím roce plánují velkou opravu nebo stavbu.

6. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Tereza Cimrmannová a presbyterskou službu má Ester Šárovcová. Děkujeme.