Ohlášky – 30. května 2021

1. Dnes odpoledne zveme ke křestním ekumenickým bohoslužbám, při nichž zde bude pokřtěn druhý syn manželů Hájkových, Tomáš. Začátek je v 15:00.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Bude pokřtěn syn Filipa a Radky Roskovcových, Samuel. Sloužit Slovem i svátostí křtu bude sestra farářka Jana Hofmanová z Brna.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý bude od 19 hodin schůze staršovstva, poprvé v presbyterně. Proto tentokrát nebude biblická hodina pro dospělé

V pátek mají vyučování děti od 14:30 a mládež od 18 hodin.

4. Děkujeme všem, kteří pomohli připravit letošní Noc kostelů. V Hořátvi kostel navštívilo přibližně 100 lidí, zde jsme napočítali 156.

5. Věnujte pozornost tisku i dalším nabídkám vzadu na stole a na nástěnkách.

6. Dnes končí dlouhodobá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Peníze můžete dát buď vzadu do kasičky a zapsat se na listinu nebo poslat rovnou na sborový účet pod VS 5. Děkujeme za vaši podporu sborům, které staví.

7. Zahajujeme dlouhodobou sbírku na opravu plotu kolem celého areálu. Rozpočet na zděné části plotu je 250 tis Kč. Své dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově u s. Šárovcové a zapsat se na listinu.

8. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, NŠ vede Martina Votavová a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Chrámová sbírka je na dílo Páně v našem sboru.

Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku na zahradě.