Ohlášky – 29. srpna 2021

1. Dnes po bohoslužbách, v 11:30 se na dálku spojíme s naším partnerským sborem v Kelsterbachu. Rozhovoru se můžete zúčastnit buď online ze svých domovů nebo z našeho „domečku“ společně s ostatními.

Link k připojení přes prohlížeč:

https://zentrum-oekumene-de.zoom.us/j/3862491243?pwd=bmFheVB4UHhQdmFIWUNGeUZxSklRZz09

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, 5. září, jen do Nymburka. Shromáždění bude společné i s hořátevskými a také s dětmi. Kázání bude určeno i jim a budeme slavit svátost Večeře Páně. Chrámová sbírka bude věnována na školy Evangelické akademie.

Po bohoslužbách chystáme pohoštění, pozveme vás k promítnutí videa z letošního tábora a pro děti budou připraveny hry na zahradě. Přijďte v hojném počtu! Prosíme, kdo můžete přispět pečivem, tak to sdělte co nejdříve.

3. Zítra, v pondělí zveme rodiče s dětmi na zahradu. Sejdeme se jako obvykle v 16:30.

A v úterý od 19 hodin se koná schůze staršovstva.

V pátek v 16 hodin se v našem sboru sejde mladší mládež seniorátu. Mládežníci tu přespí a v sobotu mohou pokračovat programem v Poděbradech na Polabské evangelické pouti.

Tam jsme srdečně zváni všichni. Začátek je v 9:30 a program je pestrý až do odpoledne pro všechny generace. Podívejte se na plakát u vchodu do kostela.

4. Pravidelné vyučování dětí a schůzky mládeže začnou až v polovině září; konkrétně v pátek 17. 9.

5. Ve schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout ČB i KJ, výtisky kázání a další tiskoviny. Také si zítra můžete pustit přímý přenos ekumenických bohoslužeb pro Moravu postiženou tornádem. Konají se 30. srpna v 19:00. A pořádá je Diakonie. Informace pro sdílení najdete na stránkách www.e-cirkev.

6. Chrámová sbírka je dnes určena na dílo Páně v našem sboru.

7. U varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Martina Votavová. Děkujeme.

8. Po bohoslužbách vás zveme na zahradu k rozhovorům a k malému občerstvení.