Ohlášky – 26. června 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. Poslouží nám br. Jan Roskovec, protože s. farářka bude s dětmi a dalšími členy sboru na táboře.

2. Dnes odpoledne se můžete připojit k výletu s dětmi a s našimi ukrajinskými hosty na Loučeň. Odjíždíme od Husova sboru ve 13 hodin.

3. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi od 16 hodin

V pátek v 17 hodin se sejde mládež k posledním přípravám na tábor.

4. Vzadu na stole se můžete zapsat na sborový pobyt do Herlíkovic v září. Srdečně zveme! Také je tam nabídka letních pobytů v Bělči nebo v Chotěboři, kde jsou ještě nějaká volná místa. K rozebrání je časopis ČB.

5. U varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu mají Ester Šárovcová a Pavel Hamták. Děkujeme.

6. Dnes při vycházení sbíráme peníze pro slabší sbory, kterým je třeba pomoct s částí platby na personální fond. Sbírka solidarity je celocírkevní. Děkujeme předem za vaši obětavost.

7. A po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě a rozhovorům.