Ohlášky – 25. července 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. Poslouží nám br. farář Pešout z Lysé n. L. Naše s. farářka bude sloužit v jeho sboru, v Lysé.

2. V sobotu se v našem kostele koná svatba snoubenců z Ostravy, kteří měli přípravu u nás.

3. Poslyšte zprávu, kterou jménem SR z oddělení komunikace s veřejností a médii napsal Jiří Hofman: Milé sestry, milí bratři,

navazujeme na páteční zprávu o katastrofických záplavách na západě Německa a informujeme vás o konkrétní možnosti pomoci: Pro tento účel vypisujeme mimořádnou humanitární sbírku a naléhavě prosíme všechny jednotlivce i farní sbory o obětavost a solidaritu. Finance lze do 9. srpna 2021 (včetně) poukázat na účet Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE: 2400384700 / 2010 (variabilní symbol 2021xxxx, kde xxxx = čtyřmístný kód Vašeho sboru). Odtud budou peníze v několika vlnách (v zájmu rychlé pomoci) převedeny na účet Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí přímo v zasažených oblastech a koordinuje tam finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc. Synodní rada ČCE zároveň na svém dnešním jednání rozhodla o rychlé přímé podpoře z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 500 000 Kč. Finance budou po dohodě se zahraničními partnerskými církvemi bezodkladně poukázány přímo na účet německé Diakonie RWL. Děkujeme za vaši ochotu vzájemnou solidaritou přemáhat smutek, a pomáhat šířit naději bez ohledu na hranice států. A nadále prosíme o vaše přímluvy a modlitební podporu zasaženým lidem a regionům.

4. Proto také dnešní chrámová sbírka při vycházení bude věnována na podporu postižených po záplavách v Německu. Prosíme o vaši obětavost.

5. V nových schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout nerozebraná čísla ČB i KJ.

6. Na nástěnce vzadu najdete informace o možnostech podpory postižených na Jižní Moravě prostřednictvím Diakonie.

7. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Alžběta Hájková.

8. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku.