Ohlášky – 20. listopadu 2022

1. Příští neděle ji již první adventní. Zveme k bohoslužbám do Hořátve i do Nymburka, při nichž bude také vysluhována svatá večeře Páně.

2. V týdnu můžete navštívit tato setkání:

V úterý na faře maminky s nejmenšími dětmi, od 16:00.

Ve středu na faře schůzka seniorů, od 14:30. A večer v presbyterně od 18 hodin jste zváni k adventnímu tvoření. Další informace jsou na plakátku a nebo se můžete zeptat sestry Jany Hofmanové či Adély Fialové.

Ve čtvrtek bude na faře konfirmační cvičení a po něm, od 18:15 zkouška zpěvu.

A v neděli jsme zváni k ekumenické adventní Tiché hodince od 18 hodin v modlitebně Křesťanského společenství, v Komenského ulici.

3. Včera jsme se v kostele rozloučili se zesnulou paní Adélou Hanušovou z Čachovic. Rodina darovala na potřeby sboru 8000 Kč. Za dar děkujeme.

4. Děkujeme vám, kteří jste včera přišli na brigádu. Další brigáda bude příští sobotu 26. listopadu od 9 hodin. Je třeba shrabat listí.

Jménem Farní charity také děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v Albertu s přijímáním potravin na sbírku.

5. Za dnešní službu u varhan děkujeme br. Janu Roskovcovi, v nedělní škole Alžbětě Hájkové a za presbyterskou službu Tomáši Grollovi.

6. Při vycházení si můžete vyzvednout nové číslo Českého bratra; příspěvek je dobrovolný. Je možné si koupit Hesla Jednoty bratrské za 60 Kč a Evangelický kalendář i pobožnosti Na každý den po 170 korunách. Vše již na příští rok 2023.

7. Dnešní chrámová sbírka bude na dílo Páně v našem sboru.