Ohlášky – 20. června 2021

Milí bratři a sestry, vyslechněte oznámení:

1. Děkujeme dnešnímu kazateli, bratru Pavlu Rybínovi za službu Slova. Sestra farářka je do středy na dovolené.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka, při nichž bude vysluhována sv. Večeře Páně. Budou to poslední bohoslužby ve školním roce, proto zveme také děti. Po bohoslužbách budou pro děti připraveny hry a všichni budou zváni k malému pohoštění na zahradě. Prosíme o pečivo nebo cokoli dobrého k pohoštění.

3. V příštím týdnu se sejdou pouze děti a mládež v obvyklou dobu.

4. Na pátek a sobotu (25. a 26. června) svoláváme brigádu na nátěr oken na kostele. Povede ji br. Šťastný. Prosíme, aby se přihlásili 2-4 brigádníci na páteční odpoledne a 2-4 na sobotní dopoledne.

5. Věnujte pozornost tisku i dalším nabídkám vzadu na stole a na nástěnkách. Do konce června se můžete přihlásit na sborovou rekreaci do Herlíkovic. Těšíme se, že nás tam bude co nejvíc!

6. Prosíme o vaši obětavost při dlouhodobé sbírce na opravu plotu kolem celého areálu. Rozpočet na zděné části plotu je 250 tis Kč. Své dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově u s. Šárovcové a zapsat se na listinu. Děkujeme.

7. Dnes u varhan slouží Regina Váchová, NŠ vede Martina Votavová a presbyterskou službu má Jindřich Šťastný. Děkujeme.

8. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

9. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku na zahradě.