Ohlášky – 18. září 2022

Sborové ohlášky

14. neděle po Trojici – 18. září 2022

Čtení: Ko 1, 15–23

Kázání: Gn 1, 26–31

Písně: 317; 713 s dě; 602,1–8; 283; 406

Účast:

Sbírka:

Webové stránky sboru: www.nymburk.evangnet.cz

Milí bratři a sestry, vyslechněte oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, kdy nám v Nymburce poslouží bratr farář Josef Daniel Beneš ze Švýcarska. Je to syn někdejšího dlouholetého nymburského faráře a seniora, jehož 115. výročí narození si zde rodina připomene. Bratr farář je pochován na nymburském hřbitově.

2. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý se na zahradě sejdou rodiče s dětmi od 16 hodin.

Ve středu bude schůzka seniorů v domečku od 14:30.

Ve čtvrtek konfirmační cvičení, od 17:15. A potom zkouška zpěvu od 18:15.

V pátek se sejdou děti k první biblické hodině ve 14:45 a mládež v 18 hodin.

3. Srdečně zveme na Jubilejní neděli, a sice 9. října, kdy bude náš sbor slavit 125 od svého založení v Nymburce a 240 let v Hořátvi. Při té příležitosti bratr synodní senior, Pavel Pokorný, předá medaile vděčnosti několika členům sboru. Pro tento celodenní program musíme zajistit také pohoštění a prosíme vás o pomoc. Je připravena tabulka – elektronicky i na papíře zde na stole, kam můžete zapisovat, co připravíte a kdy donesete. Děkujeme, že na to již předem budete myslet.

4. Pan Marián Liška věnoval našemu sboru 500 Kč jako projev vděčnosti za život svého bratrance Luboše Kučery, který zemřel 5. září t. r. Bratru Liškovi za dar děkujeme a budeme prosit o Boží potěšení v zármutku.

5. Nabízíme nová čísla ČB; je v nich vzpomínka na s. Havránkovou. U varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Děkujeme.

6. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.