Ohlášky – 17. července 2022

1. Děkujeme bratru Janu Roskovcovi za dnešní službu Slova. S. farářka čerpá dovolenou až do 27. července. Příští neděli budou bohoslužby pouze v Nymburce a poslouží nám bratr výpomocný kazatel Miroslav Cejnar.

2. Během týdne se pravidelná shromáždění nekonají. Jen v úterý zveme rodiče s nejmenšími dětmi na zahradu, od 16:00.

3. V sobotu, 30. července od 11 hodin, se na sborové zahradě koná Restaurant Day. Výtěžek z prodeje jídel bude věnován na rehabilitaci místnímu mladému muži, který trpí svalovou atrofií. Prosíme, jestli by někdo mohl posekat trávník a upravit keře za kostelem.

4. Manželé Roskovcovi navštívili sestru Havránkovou v nemocnici.

5. U varhan slouží Lia Venerová a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Děkujeme. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

6. A po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě a rozhovorům.