Ohlášky – 15. května 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý od 16 hodin setkání rodičů s nejmenšími dětmi.

V čtvrtek od 19 hodin biblická hodina v Hořátvi.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování děti. V 18 hodin mládež.

3. Na nástěnce najdete pozvánku na absolventský koncert ZUŠ B. M. Černohorského, který se v našem kostele koná v pátek od 18 hodin. Vystoupí Luisa Hofmanová.

4. V květnu a červnu probíhá jako každoročně sbírka darů na církevní stavební fond nazvaný Jeronýmova jednota. Z něho se pak pomáhá potřebným sborům. Prosíme o vaše dary. Zapisujte se na listině vzadu na stole a peníze skládejte u s. Šárovcové. Nebo můžete dar poslat na účet pod VS 5.

5. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Josef Koláčný a presbyterskou službu má Martina Votavová. Děkujeme.

6. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. A po bohoslužbách zveme na zahradu na kávu a k rozhovorům.