Ohlášky – 13. listopadu 2022

1. Děkujeme bratru Janu Roskovcovi za dnešní službu Slova. Sestra farářka je dnes v pardubickém sboru. Dnes po bohoslužbách zveme na kávu do presbyterny. Jedou za měsíc to bude příležitost pohovořit si mezi sebou a hned se nerozcházet. Těšíme se na vás!

2.Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu.

3. Děkujeme všem, kteří jste přispěli k pohoštění na konventu, který včera jednal v presbyterně.

4. V příštím týdnu bude mít sestra farářka až do středy dovolenou. Proto se obvyklá shromáždění nekonají.

Ve středu však je zkouška zpěvu: v 18 hodin na faře.

Zveme k pátečnímu vyučování děti, jako pravidelně od 14:40. V 18 hodin se pak koná křestní katecheze.

V sobotu 19. listopadu se v našem kostele rozloučíme se sestrou Adélou Hanušovou z Čachovic. Bohoslužba začíná v 11 hodin.

5. Prosíme o pomoc při podzimních brigádách. První se koná v sobotu 19. listopadu od 13 hodin a další v sobotu 26. listopadu od 9 hodin. Je třeba shrabat listí a uklízet v kostele a v presbyterně.

6. Již dnes zveme k adventnímu tvoření do presbyterny, které organizuje několik sester ve středu 23. listopadu od 18 hodin. Další adventní setkání bude na první adventní neděli v Křesťanském společenství. Jsme zváni k Tiché hodince od 18 hodin.

7. Dnes má službu u varhan Regina Váchová, v nedělní škole učí Martin Halaška a presbyterskou službu má Alžběta Hájková. Děkujeme.

8. Dnešní chrámová sbírka bude na dílo Páně v našem sboru a po bohoslužbách ještě jednou zveme na besedu v presbyterně.