Ohlášky – 12. dubna 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, popáté jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu epidemie koronavirem až do odvolání jsou z nařízení vlády zrušena všechna veřejná shromáždění, také bohoslužby a jiná setkání v týdnu.

2. Srdečně zveme k velikonočním bohoslužbám, které bychom alespoň na dálku mohli prožívat spolu v jednotném čase v 10:00:

Neděli Vzkříšení Páně (12.4.) nejprve přivítáme zvonem z našeho kostela.

Text i audio nahrávku bohoslužeb najdete zde.

Sbírka bude celocírkevní na Hlavní dar láska Jeronýmovy jednoty; letos pro sbor Hranice na Moravě na opravu a přístavbu kostela. Letáky JJ jsou na faře a na internetu. Příspěvek můžete poslat na účet sboru: 203157120/0600 s variabilním symbolem (VS): 9142000219.

Poděkování patří všem „kurýrům“, kteří rozvážejí kázání a církevní tisk do domácností. Mohou se hlásit další, kteří by chtěli také dostávat tyto tiskoviny.

3. Sborový zpravodaj Evangelický Posel k velikonocům je umístěn na webových stránkách. Také zde najdete výroční zprávy o stavu sboru za rok 2019 (postranní sloupec „Rubriky“).

4. Rádi bychom vyšli vstříc vám, kteří byste uvítali otevřený kostel jako tiché místo k modlitbě a meditaci. Pochopitelně se nebude jednat o shromáždění a bohoslužby. Zatím bude kostel otvírán podle vašeho zájmu. Stačí, když předem zavoláte a kostel bude pro vás otevřen. K dispozici je číslo 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com

5. Moderní technologie nám umožňují setkávat se na internetové síti. Toho užíváme pro schůzky s mládeží: každý pátek od 18 hodin. Také rodiče s nejmenšími dětmi mají svou schůzku po síti v úterý a v pátek vždy od 10:00.

6. Farní charita sv. Mikuláše ve spolupráci se skauty nabízí pomoc seniorům a handikepovaným občanům. Zapojeni jsou i členové sboru. Můžete i na naší faře upozornit na lidi, o kterých víte, že by pomoc potřebovali.

8. Doporučujeme podívat se na tento nový odkaz Diakonie ČCE: jsmesvami.diakonie.cz

Diakonie vyhlašuje novou sbírku na podporu nejvíce postiženým současnou epidemií. Informace najdete pod uvedeným odkazem.

9. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz

Zvláště doporučujeme audio „Slovo na den“ připravené vždy již na 8. hodinu ranní.

10. Na faře je možné si vyzvednout poslední čísla Kostnických jisker a Českého bratra číslo 3. Kdo nemáte doma Evangelický zpěvník, můžete se pro něj během týdne také zastavit.