Ohlášky – 10. května 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, podeváté, naposledy jen ve virtuální podobě:

1. Příští neděli, 17. května, se budou konat bohoslužby opět v Hořátvi, v kostele, od 8:30. Počet již pro nás není omezen, proto srdečně zveme také k bohoslužbám do Nymburka, od 10:00. Presbyterská služba bude upozorňovat na dezinfekci rukou, roušky a doporučené vzdálenosti v lavicích.

2. Dále ještě pokračuje církevní internetová nabídka „Slovo na doma“, které můžete poslouchat každý den aktuálně od 8:00 a pak kdykoli na internetové adrese www.e-cirkev.cz

3. V týdnu zveme k účasti na některých sborových setkáních již v malých skupinách za předpokladu, že dodržíme všechna hygienická opatření.

Ve středu ještě naposledy bude biblická hodina přes internet od 20:00.

V pátek se sejdou školní děti v domečku od 14:30.

V pátek by také mohla být schůzka mládeže – místo i čas po domluvě.

Rodiče s nejmenšími dětmi se příští pátek, zřejmě ještě naposledy, sejdou po síti na známé adrese. Je ovšem možné ještě se v týdnu domluvit jinak. Prosím, volejte, pište na faru.

4. Minulé úterý jednalo staršovstvo, které sice již přesluhuje, ale podle domluvy bude sloužit ještě do 6. září, kdy teprve bude svoláno výroční sborové shromáždění, které se kvůli epidemii nemohlo konat v řádném termínu. Děkujeme bratřím a sestrám, kteří již měli skončit, ale jsou nyní ochotni pokračovat ve staršovstvu po celé léto. Na schůzi jsme plánovali také letos velmi omezenou Noc kostelů. Kostel v Hořátvi i v Nymburce bude otevřen pro veřejnost v pátek 12. června od 18 hodin. Program bude jednodušší, než bývá, ale příležitost náš kostel nabídnout k prohlídce tu bude. Dále jsme řešili záležitosti týkající se konání bohoslužeb, večeře Páně, pastoraci a také péči o naše budovy.

5. Děkujeme všem, kteří přispíváte na sbírky i v této nouzové době. Sbor musí dodržovat své platby stále, a proto je na vašich darech závislý.

Číslo sborového účtu 203157120/0600

Informace o konkrétních sbírkách:

nedělní sbírky (VS 613)

salár (VS 9)

dary na Jeronýmovu jednotu (VS 914100) nebo na sběrací listinu v hotovosti – trvá do 31. května

Hořátev-kostel – splátka půjčky z JJ (VS 65)