Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k letošním ekumenickým bohoslužbám, které se konají v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Termín: neděle 22. ledna od 17 hodin

Téma: Láska Kristova nás má ve své moci (2 Kor 5,14)

Káže: Pater Jaroslav Krajl

Po bohoslužbám zveme k besedě při občerstvení v sále za kostelem.